Rekrutacja


Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiźnie ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2011/2012 w następujących szkołach:


  • Technikum architektury krajobrazu
  • Technikum ochrony środowiska
  • Technikum organizacji usług gastronomicznych
  • Technikum rolnicze
  • Technikum agrobiznesu
  • 2-letnie Zasadnicze Szkoły Zawodowe
  • 3-letnie Zasadnicze Szkoły Zawodowe
  • Gimnazjum przysposabiające do pracy